Disclaimer voor www.party-dress.nl

Party-Dress (Kamer van Koophandel: 32098089), hierna te noemen Party-Dress, verleent u hierbij toegang tot www.party-dress.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Party-Dress behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid bazaaronline spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Party-Dress.


Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Party-Dress. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Party-Dress nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Party-Dress. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Party-Dress, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Van eventuele wijzigen wordt u via de mail op de hoogte gehouden.


Accepteren

Party-Dress.nl werkt het beste met cookies om het winkelen voor bij party-dress.nl voor jou gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies. Wat zijn cookies?